Vyberte stránku

VENAMA s.r.o.

Obchodní podmínky

Úvodní ujednání

Prodávající

Prodejní stránky https://eshop.venama.cz provozuje společnost VENAMA s.r.o., se sídlem Soběšická 117/73, Husovice, 614 00 Brno, s provozovnou na adrese Lipůvka 182, 679 22, IČ: 293 70 094, Spisová značka: C 76111 vedená u rejstříkového soudu v Brně – dále jen prodávající.

Kupující soukromá osoba: Kupující – spotřebitel – soukromá osoba

Kupující podnikatel, živnostník či veřejnoprávní subjekt: podnikatel nebo osoba jednající v nákup v rámci své podnikatelské či živnostenské či jiné činnosti a související s ní. Odlišnosti v nákupním řádu jsou uvedeny zejména v bodech 8 a 9.

1. Registrace a vstup na web https://eshop.venama.cz

1/1. Vstup do internetového obchodu https://eshop.venama.cz je možný i bez nutnosti registrace.

1/2. Taktéž pro objednání zboží, či objednání služeb na on-line stránkách https://eshop.venama.cz není zákazník povinen uskutečnit registraci.

1/3. Pokud zákazník projeví zájem o registraci, je třeba vyplnit všechny potřebné údaje. Přihlašovacím jménem je e-mail zákazníka, na který obdrží informaci o provedené registraci a případné povolení vstupu do internetového obchodu. Heslo si stanovuje zákazník dle vlastního uvážení.

2. Zpracování osobních údajů

2/1. Prodávající prohlašuje, že v případě neudělení souhlasu kupujícím prodávajícímu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely, neposkytne prodávající tyto údaje třetí straně a použije je jen ke zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění ze smlouvy; ke zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje a ke zpracování osobních údajů nezbytných pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů. Blíže jsou informace ke zpracování osobních údajů obsaženy v dokumentu „informace ke zpracování osobních údajů“ dostupného na stránkách internetového obchodu https://eshop.venama.cz.

3. Objednávka zboží a služeb – storno objednávky

3/1. Odeslaná objednávka je závazná ze strany objednávajícího a zároveň stvrzuje při uzavření objednávky souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3/2. Objednávku lze zrušit písemně zasláním na kontaktní e-mail info@venama.cz provozující společností VENAMA s.r.o. Storno objednávky ze strany kupujícího je třeba provést obratem a v co nejkratším termínu, nejpozději však do předání zboží k expedici. Storno objednávky oznámí kupující prodávajícímu telefonicky a následně e-mailem.

3/3. Po odeslání objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, o stavu přijetí objednávky a skladové dostupnosti objednaného zboží. V případě nedostupnosti zvoleného zboží, bude zákazníkovi nabídnuto zboží jiné obdobné kvality a ceny. V případě odmítnutí nabídky zákazníkem bude objednávka stornována ze strany společnosti VENAMA s.r.o. z důvodu nedostupnosti a nedostatečnosti skladových zásob.

3/4. Objednané zboží, které je inzerováno jako „skladem ihned“ bude ze strany prodávajícího odesláno v co možná nejkratším čase. Termín může být prodloužen z důvodu velkého množství objednávek, nebo překročení maximální kapacity přepravních služeb, o této skutečnosti bude zákazník ze strany prodávajícího informován. V případě typu úhrady prostřednictvím bezhotovostní platby předem počíná běžet termín pro dodání zboží od připsání ceny zboží na účet prodávajícího.

3/5. K uzavření kupní smlouvy a vzniku závazku dodat zboží dochází zasláním objednávky zákazníkem na prodejních stránkách https://eshop.venama.cz a potvrzením skladové dostupnosti prodávajícím.

4. Ceny zboží a služeb

4/1. Ceny zboží a služeb na prodejních stránkách https://eshop.venama.cz jsou závazné. Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.

4/2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, kterou oznámí neprodleně kupujícímu před odesláním zboží. Takovou změnu může kupující odmítnout a zrušit objednávku.

4/3. V případě nejasností cen za zboží a služby kontaktuje kupující společnost VENAMA s.r.o. e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na https://eshop.venama.cz.

4/4. Cena dopravného pro zákazníka je v případě dopravy prostřednictvím externího dopravce stanovena ceníkem příslušného externího dopravce. Dopravu ze strany prodávajícího a její cenu lze sjednat pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese Lipůvka 182, 679 22, je zdarma.

5. Platba za zboží a služby

5/1. Platba za zboží a služby objednané na stránkách https://eshop.venama.cz je realizovaná hotově prostřednictvím přepravních společností, či při osobním odběru v provozovně prodávajícího (Lipůvka 182, 679 22), nebo bezhotovostním převodem. Platby v hotovosti lze realizovat pouze v zákonem povolené výši zohledňující aktuálně platná omezení plateb v hotovosti.

5/2. Formou platby je dobírka hrazená při převzetí zboží od přepravní společnosti nebo hotovostní platba přímým rozvozem společnosti VENAMA s.r.o. nebo úhradou v hotovosti při osobním odběru v provozovně společnosti VENAMA s.r.o., Lipůvka 182, 679 22, či bezhotovostní převodem.

5/3. Platba převodem – kupující má možnost nakoupit zboží bezhotovostní platbou předem. Při uzavírání objednávky zaškrtne formu úhrady (platba převodem předem). Od prodávajícího obdrží fakturu e-mailem s formou úhrady převodem, kterou následně nejpozději do 10 ti dnů uhradí na účet prodávajícího bezhotovostní platbou. Po připsání celé kupní ceny včetně případného přepravného, bude zboží expedováno v co možná nejkratším čase kupujícímu na doručovací adresu.

5/4. Při splnění smluvních podmínek a kreditních závazků může být ze strany VENAMA s.r.o. nabídnuta forma platby převodem se splatností. Splatnost faktury je 10 dnů. Společnost VENAMA s.r.o. si vyhrazuje právo určovat délku splatnosti dle aktuální situace.

5/5. Zboží je majetkem společnosti VENAMA s.r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny a nákladů spojených s přepravou.

6. Dodací podmínky

6/1. Zboží k zákazníkovi přepravuje externí smluvní  přepravní společnost nebo je uskutečněno po předchozí domluvě přímým závozem ze strany prodávajícího. Zboží si může zákazník odebrat i osobně v provozovně prodávajícího na adrese, Lipůvka 182, 679 22, což není nijak zpoplatněno.

6/2. Prodávající může i bez předchozího upozornění změnit přepravní společnosti.

6/3. V případě dodání zboží přepravními společnostmi je zákazníkovi avizován termín dodání zboží. V případě dodání zboží přímým závozem prodávajícího, je dodání provedeno dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

6/4. Na adrese doručení je nutné zajistit v den doručení převzetí zboží v době od 7:00 – 18:00. V případě dodání zboží přímým závozem prodávajícím může být doba dodání na základě domluvy prodloužena i po 18. hod.

6/5. Prodávající negarantuje rychlost a přesnost dodání zboží za externí přepravní společnosti. V případě uskutečnění dodání zboží přepravními společnostmi a nedoručení zboží během avízovaného dne dodání se zákazník obrací s dotazem na přepravní společnost. V případě uskutečnění dodání zboží prodávajícím ale nedoručení zboží v avízovaný den dodání se zákazník obrací s dotazem na prodávajícího.

6/6. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při dopravě přepravní společností. V případě zjištění poškození je zákazník povinen toto neprodleně reklamovat u přepravní společnosti při převzetí zboží a oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, který bude urgovat vyřízení reklamace u přepravce.

6/7. Převzetí zboží – doporučujeme důkladnou kontrolu zboží při převzetí od přepravce. Zejména neporušenost obalu či zásilky, kompletnost doručeného zboží a jeho správnost. Při pochybnostech důrazně doporučujeme telefonicky kontaktovat prodejce a konzultovat převzetí zboží před jeho faktickým převzetím.

7. Vrácení zboží bez udání důvodů – odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

7/1.  Kupující, který zakoupil zboží jako spotřebitel, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu a to do čtrnácti „14“ dnů od prokazatelného převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prokazatelně doručeno nejpozději do „14“ dnů od prokazatelného převzetí zboží, na adresu prodávajícího VENAMA s.r.o., Lipůvka 182, 679 22 nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího info@venama.cz. Na našich stránkách je dostupný formulář odstoupení od smlouvy.

7/2. Vrácení zboží – v případě odstoupení od kupní smlouvy musí kupující nejpozději do čtrnácti „14“ dnů vrátit zboží prodejci nebo zaslat doklad o prokazatelném odeslání zboží kupujícímu včetně dne následujícího ode dne převzetí. Náklady za přepravu vráceného zboží hradí kupující.

7/3. Vrácené zboží – vrácené zboží bez udání důvodů nesmí být poškozené, nést zjevné známky opotřebení a je-li to možné v původním obalu. Zboží, které je sterilní a po rozbalení podléhá kontaminaci nelze vrátit s porušeným obalem.

7/4. Vrácení peněz – po obdržení vráceného nepoškozeného a nepoužitého zboží, bude do čtrnácti „14“ dnů kupujícímu vrácena plná kupní cena včetně částky za přepravné ke kupujícímu a to bezhotovostně na účet kupujícího, který sdělí v rámci odstoupení od kupní smlouvy.

7/5. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky za vrácené zboží kupujícímu, dokud neobdrží prodávající vrácené zboží nebo kupující jednoznačně neprokáže, že zboží neodeslal prodávajícímu zpět v zakoupeném množství, neporušené či žádným způsoben neznehodnocené.

7/6. Právnická osoba, či osoba, jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

7/7. Podnikající nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů.

8. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

8/1. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud je takové plnění nemožné ze strany prodávajícího například:

8/2. Pokud dojde k vyprodání zboží, které je předmětem plnění kupní smlouvy.

8/3. Pokud kupující neuhradí celkovou cenu za zakoupené zboží.

8/4. Pokud kupující odmítne převzít objednané zboží.

8/5. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při uvedení chybné ceny objednaného zboží. Každou takovou skutečnost prodávající obratem (v pracovní době) sdělí kupujícími a to telefonicky nebo e-mailem na adresu kupujícího. V případě předem uhrazeného zboží bude neprodleně vrácena celá částka na účet kupujícího.

9. Záruka na zboží

9/1. Záruka na zboží zakoupené na webu https://eshop.venama.cz je poskytnuta pouze v případech, ve kterých je to u předmětného zboží uvedeno a způsobem jakým je to u předmětného zboží uvedeno.

9/2. Záruka se nevztahuje na poškozené zboží, jehož poškození bylo způsobeno při přepravě k zákazníkovi, neodbornou manipulací s ním nebo která bylo jako poškozené se slevou prodáváno.

10. Reklamace zboží

10/1. Reklamace zboží probíhá v souladu se zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10/2. Reklamující je povinen při uplatnění reklamace předložit jakýmkoliv způsobem reklamované zboží a doklad o jeho nabytí na níže uvedené adrese společnosti VENAMA s.r.o., který zároveň slouží jako záruční list v kontaktním místě pro přijetí reklamací společnosti VENAMA s.r.o., na adrese Lipůvka 182, 679 22.

10/3. Pokud se zákazník nemůže dostavit osobně na místo pro přijetí reklamací, může využít možnosti zaslání reklamovaného zboží přepravní službou společně s popisem závady do místa pro přijetí reklamací společnosti VENAMA s.r.o. vždy na adresu Lipůvka 182, 679 22.

10/4. Společnost VENAMA s.r.o. neodpovídá za dodržení termínů pro vyřízení reklamace v případě požadavku zákazníka na předání reklamovaného zboží výrobci k podrobnějšímu posouzení, který s delší lhůtou pro vyřízení reklamace souhlasí.

10/5. Společnost VENAMA s.r.o. se zavazuje neprodleně po obdržení výsledku o reklamaci ze strany výrobce informovat zákazníka o výsledku reklamace. V případě uznané reklamace obdrží zákazník dokument ohledně vyřízení reklamace a dle zvoleného způsobu vyřízení reklamace bude zákazníkovi poskytnuta buď sleva na dodané zboží nebo mu bude dodáno nové zboží, případně budou navráceny uhrazené prostředky. Zákazník obdrží rovněž přiměřenou náhradu za přepravné při odeslání reklamovaného zboží do místa reklamace. V případě zamítnuté reklamace obdrží zákazník neprodleně dokument „Vyřízení reklamace“ a reklamované zboží mu bude vráceno na jeho náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

10/6. Po obdržení reklamovaného zboží bude kupující v případě potřeby kontaktován emailem pro doplnění informací k reklamačnímu řízení, které jsou nutné pro zákonné vyřízení reklamace.

10/7. Po obdržení vyřešené reklamace od výrobce bude kupující prodávajícím neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem o výsledku reklamace na kontaktní údaje uvedené při podání reklamace, nejpozději do třiceti „30“ dnů, kdy lze tuto lhůtu po předchozím upozornění prodloužit z důvodu složitosti reklamace.

11/8. Pokud je vada na zboží kvalifikována jako podstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady opravou věci, odstranění vady dodáním nové věci, slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy tj. požadovat navrácení uhrazené kupní ceny.

10/9. Pokud je vada na zboží kvalifikována jako nepodstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady opravou věci či slevu z kupní ceny.

10/10. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. Kupujícímu v tomto případě náležejí práva z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10/11. Kupujícímu odpovídá prodávající za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, dále že má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali, a pokud takové ujednání neexistuje, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal ve své prezentaci nebo které kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné výrobcem či prodávajícím. Dále že se zboží hodí pro účel, který pro jeho použití uvádí výrobce nebo prodávající či ke kterému se zboží tohoto druhu většinou používá. Prodávající odpovídá rovněž za to, že zboží odpovídá kvalitě nebo provedením inzerovanému výrobku či předloze, pokud byla jakost či provedení určeno podle dohodnutého inzerovaného výrobku či vzorku dle předlohy. Dále prodávající odpovídá za to, že je zboží ve správném  množství, míře či hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10/12. Ujednání uvedená v odstavci 10/11 se neuplatňují u zboží nabízeného za sníženou cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho běžným a obvyklým používáním, u již použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při nákupu a převzetí kupujícím, či pokud to vyplývá z povahy zboží.

10/13. Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, považuje se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za datum uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající převzal od kupujícího reklamované zboží.

11. Ochrana osobních údajů GDPR

11/1. Prodávající jako správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je paní Ing.Renata Košťálová, e-mail: kostalova@venama.cz.

11/2. Správce údajů tímto informuje subjekt údajů – kupujícího, že jeho předchozí výslovný souhlas není vyžadován v případě, že je dán jiný zákonný titul, a to za situace:

  • kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;
  • kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
  • kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;

11/3. Osobní údaje klientů správce údajů k jiným než výše uvedeným účelům jsou zpracovávány na základě klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více níže specifikovaných konkrétních účelů.

11/4. Kupující jako subjekt údajů může dát výslovný souhlas k tomu, že mu správce údajů bude nabízet služby z portfolia správce údajů prostřednictvím různých forem marketingového oslovení, a to prostřednictvím emailu, SMS, telefonicky, poštou či přímým kontaktem s obchodním zástupcem Správce údajů. Za tímto účelem bude správce údajů zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, a to především jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, bankovní spojení a číslo účtu.

11/5. Veškeré nashromážděné osobní údaje bude správce údajů používat za účelem vlastních marketingových a obchodních aktivit, zejména za účelem propagace vlastních služeb a produktů u subjektu údajů.

11/6. Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu kostalova@venama.cz.

11/7. V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas, více k tomu čl. I věta třetí body a), b), c). Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.

11/8. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů a následně po dobu 10 let k využití výše uvedeným způsobem, nedojde-li ze strany subjektu údajů k výslovnému odvolání souhlasu k jejich užití před uplynutím lhůty dle této věty.

11/9. Osobní údaje zpracovávané na základě jiných zákonných titulů budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů, dále také po dobu existence právní povinnosti správce údajů a po dobu existence oprávněného zájmu správce údajů, např. po dobu existence pohledávky oproti klientovi.

11/10. Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o subjekty poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Seznam všech zpracovatelů osobních údajů zašle správce údajů subjektu údajů na vyžádání prostřednictvím e-mailu kostalova@venama.cz.

11/11. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci správce údajů nerealizuje.

11/12. Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:

a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

11/13. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

12. Závěrečná ustanovení

12/1 Veškeré vztahy či případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle českého práva a budou vždy řešeny příslušnými soudy České republiky.

12/2 Případné spory kupujícího se společností VENAMA s.r.o., lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat prostředníka mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo ODR platforma. Více informací k řešení mimosoudním sporů, je poskytováno na internetových stránkách České obchodní inspekce. Bude-li kupující chtít využít mimosoudní řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat písemně společnost VENAMA s.r.o. pro vyřešení nastalé situace na e-mailech kostalova@venama.cz nebo info@venama.cz.